Vi utvecklar ständigt våra fastigheter och ser om våra fina hus i centrala Malmö. Detta innebär att vi ofta har något projekt igång där vi ser till att våra hyresgäster får lokaler som passar deras behov. Just nu har vi tre stora projekt igång där vi anpassar och utvecklar fastigheterna för nya hyresgäster.

Gamen 15
Storgatan 5 / Östra Kanalgatan 6

Stora vakanser (nästan 50%) efter att Arbetsförmedlingen omorganiserats gjorde att vi stod inför en stor utmaning i slutet av förra året.

Efter en lyckad uthyrningsprocess påbörjades renoveringen av totalt ca 2200 kvm under januari månad.

Befintliga kontorsytor totalrenoveras och förses med ny teknik. Allmänutrymme såsom entré och trapphus får ett lyft med nya ytskikt och partier. Samtliga hyresgäster är inflyttade under september månad i 2019. Bland våra nya hyresgäster hittar vi en mix av verksamheter, men framförallt företag inom vård och omsorg.

Nils 21
Östra Förstadsgatan 34

Kv. Nils består av fyra huskroppar och är vårt största hus, inte bara till ytan, även utmaningen till eftersatta underhåll och var man börjar/slutar.

Huset har totalt 59 st lägenheter samt kontor som ligger inspränga mellan lägenheterna. Detta ville vi ändra på ochsärskilja boende från kontor. Tanken föddes redan 2012 då vi började titta på den bästa lösningen för huset. Efter en lång projektering och många undersökningar startade äntligen renoveringen under början av 2018.

Totalt bygger vi 44 st helt nya lägenheter med sista inflyttning under sommaren. De nya lägenheterna gav oss även möjligheten att byta stammar på dagvatten, spillvatten samt värme och vatten. När renoveringen är klar består tre huskroppar av bostäder, en av kontor.

Husaren 5:2
Östra Promenaden 3 / Östra Tullgatan 3

På andra våningen fick vi en vakans på ca 1800kvm. Vi påbörjade uthyrningsprocess och lyckades hyra ut hela ytan.

Då lokalens skick var ålderstigen rev vi ut allt och började om från. Ytan delas upp till två nya hyresgäster som får toppmoderna lokaler och installationer. Största delen (75%) tas i bruk under april och resterande i maj. Våra nya hyresgäster är verksamma inom bygg- och statlig verksamhet.

I vårt förra projekt moderniserade vi kvarteret Högvakten 6.

LÄS MER