Vi har nu byggt färdig sex designade radhus på taket till fasigheten Husaren vid Drottningtorget i Malmö.

De sexradhusen har verkligen lyckats fånga Malmö Cityfastigheters vision om att skapa nya spännande boendeformer ovanpå stadens hustak.

Vi har nu byggt färdigt sex unikt designade radhus på taket till fastigheten Husaren vid Drottningtorget i Malmö. Den vingformade huskroppen har en generös och grönskande innergård och de omgivande fastigheterna har nyligen genomgått en invändig och utvändig renovering.

Allt för att skapa en ny, kringbyggd och levande boendemiljö med massor av karaktär – mitt i Malmös hjärta. De sex radhusen har verkligen lyckats fånga Malmö Cityfastigheters vision om att skapa nya spännande boendeformer ovanpå stadens hustak.

Inom fem år kommer Malmös befolkning ha ökat med ca 30 000 invånare och någonstans ska alla dessa människor bo. En lösning på detta är att förtäta staden – dvs. bygga där det redan är byggt. Malmö Cityfastigheter vill även vara med och ta ett samhällsansvar avseende bristen på attraktiva hyresrätter i centrala Malmö. Detta är projektet på taket till Husaren ett svar på.

På Gamla Väster i kvarteret Skepparen 19 har ytterligare ett projekt nyligen påbörjats där en kontorsfastighet har konverteras tillbaka till lägenheter. Det blir sexton modernt inredda sekelskifteslägenheter med planerad inflyttning till strax innan årsskiftet 2015/2016.