Tillsammans minskar vi smittspridningen av Covid-19


Vi lever just nu i en pandemi som påverkar oss alla på olika sätt. Vår ambition är att våra verksamheter ska löpa på som vanligt, dock kommer vi följa de rekommendationer som utfärdas av myndigheter vilket omfattar både våra medarbetare, besökare och samarbetspartners. 

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerar verksamheten därefter.
 • För att säkerställa verksamheten har vi personal på plats på våra kontor och område.
 • Medarbetare kommer inte till jobbet om de har förkylningssymptom.
 • Medarbetare som har varit utomlands, har familjemedlemmar som är sjuka, arbetar hemifrån under 7 dagar.
 • Vi har infört tydliga reserestriktioner och undviker konferenser och externa möten i den mån det är möjligt.
 • Våra medarbetare tar inte i hand med omtanke om hyresgäster och medarbetare.
 • Våra medarbetare får regelbunden information om hur de ska undvika smitta och hur de ska agera gentemot medarbetare och kunder.

Med anledning av de nya restriktionerna som gäller kommer vi endast att åtgärda akuta fel i lägenheter och lokaler. Har du frågor så är du välkommen att ringa 040-611 09 00 eller maila oss på info@mcfab.se

För att minska smittspridningen – tänk på det här:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk eller har förkylningssymptom. 
 • Begränsa dina sociala kontakter där smittan kan spridas.
 • Håll dig uppdaterad med nya råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och www.1177.se.

Information från myndigheter