Dorr_m_nyckel_jpg

– Sökande måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.

– Sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst 3 gånger årshyran på den aktuella lägenheten. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete, även visstidsanställning, arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.

– Om du saknar fast inkomst eller t ex studerar krävs godkänd borgensman.

– För att bli godkänd som borgensman krävs godtagbar inkomst i förhållande till hyran på lägenheten. Inga som helst betalningsanmärkningar accepteras.

– Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.

– Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne.

– Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

– Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen, och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten.

– Kreditkontroll samt kontroll av boendereferenser görs före kontraktsskrivning.

– Gällande hemförsäkring ska finnas under hela hyrestiden.