År 2017 i korthet

– Hyresintäkterna uppgick till 98,4 MSEK (93,5 MSEK).

– Resultatet före skatt uppgick till 22,9 MSEK (19,6 MSEK).

– Nyuthyrd lokalyta uppgick till 4 946 kvm (3 116 kvm) med ett kontraktsvärde på 11,8 MSEK (6,3 MSEK).

– Uppsagda lokaler uppgick till 6 044 kvm (2 971 kvm) med en årshyra på 11,6 MSEK (5,7 MSEK).

– Nettouthyrningen uppgick således till -1 098 kvm (145 kvm) med en årshyra på 0,2 MSEK (0,6 MSEK).

– Vakansgraden uppgick per 31 december 2017 till cirka 7,1% (5,2%), med en ekonomisk uthyrningsgrad på 93,2%.

– Investeringar i till- och ombyggnader uppgick till 41,8 MSEK (38,6 MSEK).

– Ingen utdelning har gjorts under perioden.

– Soliditeten uppgick per 31 december 2017 till 27,5% (27,3%).