År 2016 i korthet

– Hyresintäkterna uppgick till 93,5 MSEK (90,3 MSEK)

– Resultatet före skatt uppgick till 19,6 MSEK (20,1 MSEK).

– Nyuthyrd lokalyta uppgick till 3 116 kvm (4 329 kvm) med ett kontraktsvärde på 6,3 MSEK (8,2 MSEK).

– Uppsagda lokaler uppgick till 2 971 kvm (4 267 kvm) med en årshyra på 5,7 MSEK (7,8 MSEK).

– Nettouthyrningen uppgick således till 145 kvm (62 kvm) med en årshyra på 0,6 MSEK (0,4 MSEK).

– Vakansgraden uppgick per 31 december 2016 till cirka 5,2% (5,5%), med en ekonomisk uthyrningsgrad på 93,2%.

– Investeringar i till- och ombyggnader uppgick till 38,6 MSEK (37,9 MSEK).

– Under året har vi förvärvat fastigheten Skepparen 18.

– Ingen utdelning har gjorts under perioden.

– Soliditeten uppgick per 31 december 2016 till 27,3% (27,2%).