År 2018 i korthet

– Hyresintäkterna uppgick till 102,5 MSEK (98,4 MSEK).

– Resultatet före skatt uppgick till 24,5 MSEK (22,9 MSEK).

– Investeringar i till- och ombyggnader uppgick till 67,0 MSEK (41,8 MSEK).

– Ingen utdelning har gjorts under perioden.

– Soliditeten (MV) uppgick per 31 december 2018 till 53%.