År 2019 i korthet

– Hyresintäkterna uppgick till 108 MSEK (102,5 MSEK).
– Resultatet före skatt uppgick till 23,8 MSEK (24,5 MSEK).
– Investeringar i till- och ombyggnader uppgick till 95,2 MSEK (67,0 MSEK).
– Ingen utdelning har gjorts under perioden.
– Soliditeten (MV) uppgick per 31 december 2019 till 27,6%.