Malmö Cityfastigheter förvärvar anrik fastighet på Norra Vallgatan!

Malmö Cityfastigheter förvärvar ytterligare en fastighet på A-läge, mittemot Malmö Live. Förvärvet av Skepparen 24 innebär att Malmö Cityfastigheter äger åtta fastigheter längs med Norra Vallgatan. Fastighetens adress är Norra Vallgatan 94 samt Västergatan 27. Skepparen 24 består av fem sammanhängande huskroppar och är fullt uthyrd till hotellverksamhet, Hotell Royal. Byggnaderna är belägna i direkt anslutning, på båda gatorna, till Malmö Cityfastigheters fastighet Skepparen 19.

Byggnaderna har varierande åldrar där den äldsta delen är byggd innan år 1929 medan den nyare delen är ifrån 2004. Två av huskropparna ligger ut med Norra Vallgatan och tre av dessa vätter mot Västergatan. Den totala uthyrningsbara ytan om 1 850 kvadratmeter innefattar 50 hotellrum, konferens, restaurang, bar samt relaxavdelning. Hotellet samarbetar med Best Western.

– Genom förvärvet fortsätter vi att arbeta, utifrån vår långsiktiga strategi, med att skapa ett starkare och mer hållbart Malmö city. Fastigheten blir ett spännande kulturistiskt komplement till vårt befintliga fastighetsbestånd, säger Christoffer Persson, VD för Malmö Cityfastigheter AB.

– Vi är glada över att kunna lämna över fastigheten till en långsiktig ägare som också delar vårt starka fokus på hållbarhet. Vi har varit mycket imponerade av vår hotelloperatör som trots de utmaningar som hotellbranschen haft under senare tid, ändå lyckats hålla en hög beläggningsgrad och servicenivå. Vår övertygelse är att Malmö Cityfastigheter tillsammans med hotelloperatören kommer fortsätta utvecklingsarbetet med fastigheten och hotellrörelsen på ett lyckosamt sätt, säger Olof Rämsell, Landia AB.

– Vi ser fram emot att förvalta dessa byggnader på lång sikt och bevara dess starka arkitektoniska karaktär. Vi strävar efter att bidra till en attraktiv stadskärna genom att skapa långsiktiga mötesplatser och flöden, säger Christoffer Persson, VD för Malmö Cityfastigheter AB

Foto: Malmö Cityfastigheter