Intresseanmälan lokal

Norsen 16

Från stadens uppkomst och fram till 1800-talets början var Malmö omgivet av vatten – Öresund, Västersjön och Östra Rörsjön. För att komma runt staden behövdes en väg som sammanband de båda värnen, Södervärn och Östervärn. Vid Triangeln samlades således vägarna från Trelleborg och Ystad med vägarna från Limhamn och från Östervärn längs Föreningsgatan till en knutpunkt som måste varit en livlig plats i alla tider.

Hit kom Söderslätts bönder med sina varor och blandade sig med köpmän och hantverkare från kontinenten. Hit kom också de överflödiga lantarbetarna som blev grunden till Malmös arbetarklass. Många bosatte sig på Lugnet och fick enklare arbete på Kockums mekaniska verkstad eller någon annan fabrik här i förstaden.

Längs de gamla infartsgatorna byggdes under 1800-talet enkla envåningshus. Mot slutet av seklet revs många av dessa för att ge plats åt större byggnader. I samband med den stora rivningen av hela Lugnet på 1960-talet försvann de två hus som stod på Föreningsgatan 13-15, byggda 1875 och 1880.

Arkitekt Kurt Hultin ritade fastigheten Norsen 16 som byggdes 1989 av HSB. Huset har en ovanlig och dominerande utsmyckning i kopparrelief med glasinslag av konstnären Walter Bengtsson, ”I zodiakens tecken”.

Med sin svängda fasad och det dekorerade tornet skiljer sig fastigheten markant från allt som byggts efter rivningen av Lugnet. Huset har en tydlig profil som hörnhus och entré till Lugnet – det är ju genom Bolagsgatan all trafik når Lugnet idag.

Byggherren kostade på huset en uttrycksfull utsmyckning och arkitekten förstärkte gatans böjning. Man tog helt enkelt lärdom av den grå och trista arkitektur som tidigare fått ersätta den småskaliga arbetarbebyggelsen. Men så var detta också ett av de sista husen att byggas på det nya Lugnet.

Fastigheten Norsen 16 förvärvades av Fastighets AB Malmö City 2009.