Åren i korthet:

2002 – Fastighets AB Malmö City bildas och fastigheten Husaren 5 förvärvas.

2003 – Husaren 9 blir Malmö Citys andra fastighet.

2004 – Under året förvärvas tre fastigheter; Gamen 15 samt Jörgen Kock 1 och 2.

2005 – Fastigheten Söderport nr 9 förvärvas och Malmö Citys kontor flyttar till Husaren 5.

2006 – Antalet hyresgäster ökar till 115.

2007 – Fastighets AB Malmö City firar 5 år och förvärvar fastigheten Nils 21. Malmö City flyttar kontoret till Östra Förstadsgatan 34.

2008 – Malmö Citys åttonde fastighet, Fersen 10, förvärvas med tillträde 1 februari 2009.

2009 – Fastighets AB Malmö City förvärvar ytterligare två nya fastigheter, Norsen 16 och Oscar 4.

2010 – Fastigheten Sqvalperup 12 förvärvades av Wihlborgs.

2012 – Malmö Cityfastigheter AB förvärvar fastigheten Skepparen 19.

2015 – Förvärv av kvarteret Högvakten 6 från Wihlborgs.

2016 – Under året förvärvas fastigheten Skepparen 18.

2017 – Totalrenovering av Kv. Högvakten 6, färdigställdes med inflyttning sommaren.

2018 – I fastigheten Nils konverteras kontorsytor till 44 lägenheter. I fastigheterna Gamen och Husaren pågår ombyggnad av ca 5000 m2 till moderna kontors- och vårdlokaler.

2019 – Christoffer Persson tillträder som ny VD. Vi nomineras som en av tre bästa förvaltarna i Sverige och mottog en hedrande andra plats i Branschindex B2B.

 

Fastighetsaktiebolaget Malmö City bildades 2002 av tio företrädare för Malmös näringsliv. Gemensamt för ägarna var deras starka tro på Malmös framtid och en vilja att bevara Malmös fastigheter i svensk ägo. Sedan starten 2002 och fram till idag har Malmö City förvärvat fjorton fastigheter i centrala Malmö.

Hyresintäkterna har ökat från 750 000 kr till 102,5 msek.