Åren i korthet:

2002 – Fastighets AB Malmö City bildas och fastigheten Husaren 5 förvärvas.
2003 – Husaren 9 blir Malmö Citys andra fastighet.
2004 – Under året förvärvas tre fastigheter; Gamen 15 samt Jörgen Kock 1 och 2.
2005 – Fastigheten Söderport nr 9 förvärvas och Malmö Citys kontor flyttar till Husaren 5.
2006 – Antalet hyresgäster ökar till 115.
2007 – Fastighets AB Malmö City firar 5 år och förvärvar fastigheten Nils 21. Malmö City flyttar kontoret till Östra Förstadsgatan 34.
2008 – Malmö Citys åttonde fastighet, Fersen 10, förvärvas med tillträde 1 februari 2009.
2009 – Fastighets AB Malmö City förvärvar ytterligare två nya fastigheter, Norsen 16 och Oscar 4.
2010 – Fastigheten Sqvalperup 12 förvärvades av Wihlborgs.
2012 – Malmö Cityfastigheter AB förvärvar fastigheten Skepparen 19.
2015 – Förvärv av kvarteret Högvakten 6 från Wihlborgs.
2016 – Under året förvärvas fastigheten Skepparen 18.
2017 – Totalrenovering av Kv. Högvakten 6, färdigställdes med inflyttning sommaren.

 

 

Fastighetsaktiebolaget Malmö City bildades 2002 av tio företrädare för Malmös näringsliv. Gemensamt för ägarna var deras starka tro på Malmös framtid och en vilja att bevara Malmös fastigheter i svensk ägo. Sedan starten 2002 och fram till idag har Malmö City förvärvat fjorton fastigheter i centrala Malmö.

Hyresintäkterna har ökat från 750 000 kr till 98,4 msek.