Malmö Cityfastigheter förvärvar kulturhistorisk fastighet på A-läge

Von Conow news.png

Malmö Cityfastigheter fortsätter att växa i Malmö och har förvärvat fastigheten Von Conow 47 som är belägen på Djäknegatan 5. Fastigheten är en av de totalt sju så kallade Djäknegatshusen med anor från 1800-talet och ligger mitt emellan Malmö Centralstation och Hansa. Von Conow 47 är en kulturhistorisk fastighet som numera är klassificerad som byggnadsminne. 

Fastighetens tre huskroppar uppfördes under olika årtionden under 1800-talet. Via en genomgångsport i den putsade byggnaden som vetter ut mot Djäknegatan nås den välbevarade innergården, för den tiden ett klassiskt gårdsrum. De andra två huskropparna har fasader bestående av tegel och korsvirke. Flera tidsenliga inredningsdetaljer är bevarade så som synliga takbjälkar, brädgolv, korsvirke och spegeldörrar. 

– Fastighetsförvärvet överensstämmer helt med Malmö Cityfastigheters affärsidé om att förvärva fastigheter i centrala Malmö samt att förvalta dessa med hänsyn till dess historia och ursprung. Vi ser långsiktigt på förvaltningen och ser fram emot att förvalta dessa kulturhistoriska byggnader, som en del av Malmös kulturarv, säger Christoffer Persson, VD för Malmö Cityfastigheter AB. 

Byggnaderna har en uthyrningsbar yta om totalt 790 kvadratmeter som till största del består utav mindre kontorslokaler. 

– Förvärvet stärker Malmö Cityfastigheters position ytterligare som stark aktör i centrala Malmö och kompletterar vårt befintliga fastighetsbestånd på ett utmärkt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och utöka vår fastighetsportfölj i centrala Malmö och letar ständigt efter nya förvärvsmöjligheter, säger Christoffer Persson. 

Foto: Catella Corporate Finance, säljarens fastighetsrådgivare vid förvärvet.