Intresseanmälan lokal

Fersen 10

På hörnet Norra Vallgatan och Prostgatan byggde järnhandlare Anders Svensson 1876 ett hyreshus med fantastisk utsikt över järnvägen och Öresund. På den tiden kunde man se sundet från fastighetens balkong. Hela området på andra sidan av Norra Vallgatan är utfyllnad, här låg en gång Malmös medeltida fästningsmur och utanför fanns bara en långgrund strand.

Då det på 1880-talet blev dags för Anders Svensson att pensionera sig, sålde han fastigheten till herrarna Harald Wiens och Bertil Sederholm. De slog ihop den med granntomten och byggde ett storslaget palats mot Östergatan. Källarutrymmet under hela den sammanslagna fastigheten kom nu att inrymma stora ekfat med cognac, punsch och vin. Här blomstrade Wiens, Sederholm & Co med försäljning av vin och sprit till strax före Första världskriget då all handel med alkoholhaltiga drycker förstatligades.

I bottenvåningen flyttade Pressbyrån in 1913. Företaget hade startats 1899 som en avdelning av Svenska Telegrambyrån för att sälja tidskrifter och tidningar. Här blev man kvar fram till 1953. Huset var i familjen Wiens ägo fram till 2000-talet, då de två sammanlänkade fastigheterna delades i två.

Norra Vallgatan-Prostgatan förvärvades av Fastighets AB Malmö City 2008. Under 2011 har fastighetens trappuppgång återställts i ursprungligt skick och blivit en av Malmös vackraste trappuppgångar där båda entrépartierna har bytts ut mot tidsenliga portar i trä.