Intresseanmälan lokal

Jörgen Kock 2

Efter en kraftig nedgångsperiod för Malmö under sista halvan av 1600-talet dröjde det långt in på 1700-talet innan staden hade råd att anlägga en ordentlig hamn. Mot slutet av århundradet ökade handeln och både nödvändigheten av en bättre hamn och pengar att bygga den fanns nu på plats. En hamndirektion inrättades och arbetet med hamnen kom igång under ledning av en av Malmös starke män, den dynamiske Frans Suell. Det tog sin tid och hamnen stod inte färdig förrän en bit in på 1800-talet.

Hamnen blev en klar succé för Malmö. Det totala tonnaget till och från hamnen ökade från ca. 200 000 ton 1860 till ca. 1 700 000 ton 1885. Det som förut var en enkel brygga, som dessutom var hårt nedsliten, blev med tiden rejäla kajer för ångbåtstrafik. Förbindelse med Köpenhamn hade funnits sedan många år, men nu kom hjulångare med fasta avgångar och andra nymodigheter.

I området kring hamnen växte företagandet. Längs Norra Vallgatan och i kvarteren bakom fanns gott om handelsbolag, butiker, hotell m.m. På adressen Norra Vallgatan 68 låg länge Hotel Danmark med egen restaurang och utsikt över hamninloppet.

Den nuvarande fastigheten på Norra Vallgatan 68 byggdes 1938 och ritades av Carl-Axel Stoltz, son till dåvarande stadsarkitekten August Stoltz. Carl-Axel Stoltz har ritat en mängd byggnader i Malmö: Hermods före detta hus på Slottsgatan och Industriverken på Drottninggatan som nu är bostadshus, även dessa i samma gula tegel. Han var också upphovsman till Palladiumhuset på Södergatan, Kolgahuset på Skeppsbron, Malmö museums tillbyggnader på 1930-talet och flera av de pampiga husen på Stortorgets sydsida.

Fastigheten förvärvades av Malmö Cityfastigheter 2004 och idag inrymmer huset moderna kontorslokaler på sammanlagt 665 kvm.