Intresseanmälan lokal

Skepparen 18

Kvarteret Skepparens Skepparen 18 är belägen i Malmös allra äldsta delar mellan stads-muren som löpte längs havsfronten och stadens ursprungliga huvudgata (Västergatan).
När det nya huset byggdes breddades den tidigare smala Gråbrödersgatan mellan
Västergatan och Norra Vallgatan.

I de äldsta delarna är dock ny bebyggelse från denna tid relativt ovanlig och huset
som uppfördes i funktionalistisk stil i kvarteret Skepparens östra del är alltså ett undantag.
Huset i kvarteret Skepparen fick stora och horisontellt betonade fönsterytor, fönster placerade över hörn, lätta utanpåliggande balkonger, takterrass och flackt tak – allt kännetecknande
för funkisen. Det gula teglet var därtill ett fasadmaterial som blivit vanligare i Malmö under funktionalismen. I bottenplanet lokaliserades en butik, och ännu 2017 signalerar den
bevarade skylten med sitt funktionalistiska typsnitt om sin tidsanda.
Huset uppfördes av byggmästaren Gustav Kvist och arkitekt var Hans Westman. De första bygglovritningarna till huset är signerade i mars 1938 men efter att byggmästaren kort
därefter förvärvat en grannfastighet mot Norra Vallgatan kunde projektet utökas, bland
annat tillkom en ateljé med takterrass på översta våningen.
Huset i kvarteret Skepparen innehöll ett drygt 20-tal lägenheter av olika storlekar och bland de nyinflyttade i huset fanns maskinisten E. Frick, dekoratören E. Gärtner, servitören Th. Österling och redaktören A. Ekström. Byggherren Gustav Kvist sålde huset kort tid efter uppförandet till konsuln Sven Wennerth och hans hustru Elsa. Det nybyggda huset hade ett taxeringsvärde på 350 000 kr (drygt 8 miljoner i 2016 års penningvärde).
Under 1940-talet bytte fastigheten ägare vid flera tillfällen medan några av hyresgästerna bodde kvar under relativt lång tid.
På 1970-talet byggdes delar av huset om till kontor och serveringslokalen på hörnet mot Norra Vallgatan utökades. I mitten av 1980-talet etablerades där restaurangen Lilla Köket som specialiserade sig på genuin tysk mat och svensk husmanskost. Restaurangen finns
kvar ännu 2017.
I ateljén med takterrass mot norr arbetade under flera år på 1990-talet landskapsarki-
tekten och konstnärinnan Monika Gora. Hon är känd för många offentliga konstverk i Malmö och flera andra platser i Sverige.
Fastigheten Skepparen 18 förvärvades 2016 av Malmö Cityfastigheter.