Intresseanmälan lokal

Norra Vallgatan 90

Kvarteret Skepparen 19 ligger på Gamla Väster och omfattar Norra Vallgatan 90 och Västergatan 23 och 25.

Kvarteret Skepparens ”yngsta” fastighet är kontorshuset på Norra Vallgatan 90, som bygg-des i början på 1950-talet. Byggherre var AB Harro J Harrsen Export & Import. I samband med byggnationen slogs kvarterets tre hus ihop och det beslutades att även de båda husen på Västergatan skulle bli kontor. Att bostadshus revs eller byggdes om till kontor var vid den här tiden fortfarande ganska ovanligt men skulle ske allt oftare de kommande årtiondena. Husets bygglovsritningar är signerade av den pensionerade stadsarkitekten August Stoltz. Men det är inte helt osannolikt att det i själva verket var den efterträdande stadsarkitekten, och tillika Augusts son Carl-Axel, som ritat huset. Det var nämligen inte tillåtet för stadsarkitekten att utforma hus inom den egna kommunen.

 

Vem det än var så fick huset en sakligt stram tegelfasad med burspråk i IFÖ-mosaik och med ett sirligt och typiskt räcke på översta våningens balkong.

En av de första hyresgästerna som flyttade in var Securitas Alarm och Förenade Vakt, som senare skulle gå samman och bilda Securitas. De tog snart över hela huset och det var här som de länge hade sitt huvudkontor.

Fastigheten förvärvades av Malmö Cityfastigheter 2012.