Intresseanmälan lokal

Gamen 15

En av de mest konfliktfyllda händelserna i Malmös moderna historia är rivningen av Lugnet. På 60-talet styrdes stadens utveckling av en ohelig allians mellan banker, byggbolag och kommunstyrelse som propagerade för storskalighet, effektivisering och modernisering. Det som sågs som idyll av många, dömdes ut som nergånget och otjänligt som bostäder.

Lugnet byggdes upp under Malmös första stora uppgång som industristad åren 1860-1870. Det var nästan bara envåningshus av tegel eller enklare sten. Området hade köpts av Frans Henrik Kockum som styckade det i små tomter. Här kom många av arbetarna vid hans fabriker att bo. En stor del av Lugnets invånare var oskolad arbetskraft direkt från landsbygden. Vartenda skrymsle hyrdes ut. På vintern var det kallt och vattnet frös. Hygienen var eftersatt och rödsot och andra tarmsjukdomar härjade. Mellan 1863 och 1882 växte stadsdelens befolkning från 2 000 till drygt 5 000.

Både i samband med rivningen och senare har utplånandet av Lugnet beklagats och fördömts. Kvarteren har utmålats som uppväxtidyll. Men det kan inte vara alldeles sant. Husen hade sett sina bästa dagar och inte följt med samhällsutvecklingen i övrigt. Det fanns fortfarande mängder av utedass, rickepumpar på gårdarna och skräpiga bakgårdar.

Det stora problemet är inte alltid vad som rivs, utan vad som kommer istället. På Lugnet utplånades gatunäten och kolosser av prefabricerad betong intog stadsdelen. Det finns dock exempel på småskalighet kvar i området. Ser man på Södra Förstadsgatans västra sida finns där hustyper kvar från tidigt 1800-tal och framåt. Påbyggt, ombyggt och nybyggt i en salig blandning. Så kan också ett stadskvarter växa – organiskt.

Fastigheten Gamen 15 tillhör Lugnets senare byggnadsutveckling. Huset ritades av arkitekt Holger M Lundquist och byggdes 1979-81. Adressen är Storgatan 5, men även Norra Långgatan och Östra Kanalgatan omger fastigheten. Utmärkande för huset är att det begåvats med flertalet konstverk. I foajén har Ulla Viottis ’Samtal med Landskap’ murats upp i glaserat tegel. Det finns också konstverk på brandväggarna mot grannhusen, dels är det en falsk husfasad skapad av arkitekten själv, dels en vägg med fjärilsmotiv av Annika Vide.

Huset förvärvades 2004 av Malmö Cityfastigheter och de största hyresgästerna är Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Total yta är 5 084 kvm, huvudsakligen kontor.