Malmö Cityfastigheters affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Malmö Cityfastigheter fokuserar på en marknad, Malmös innerstad. Detta har bidragit till stor kunskap om marknaden och nära kontakt med hyresgästerna, leverantörerna, beslutsfattarna m fl. I dagsläget bevakas samt utvärderas samtliga fastigheter som blir till salu inom Malmö Citys område.

Malmö Cityfastigheter

SKEPPAREN 24

Skepparen 24

Läs mer


FASTIGHETEN VON CONOW 47

Von-Conow-47

Djäknegatan 5

Läs mer


FASTIGHETEN KORPEN 48

Södra Förstadsgatan 60

Läs mer


FASTIGHETEN HUSAREN 5

 Kvarteret har fått sitt namn av att Kronprinsens husarregemente låg här från mitten av 1700-talet fram till 1927. Husar var benämning på en lätt kavallerist beväpnad med sabel och pistol. Under den här tiden behövde Västeuropa ett lättrörligt rytteri vid anfall och med de ungerska husarerna som förebild fick då även Sverige ett husarregemente.

husargatan 3                                             ostra tullgatan                                                   husargatan 5

Husargatan 3

Läs mer

Östra Tullgatan 1-3

Läs mer

Östra Promenaden

Läs mer


FASTIGHETEN GAMEN 15

Fastigheten Gamen 15 tillhör Lugnets senare byggnadsutveckling. Huset ritades av arkitekt Holger M Lundquist och byggdes 1979-81. Utmärkande för huset är att det begåvats med flertalet konstverk. I foajén har Ulla Viottis ’Samtal med Landskap’ murats upp i glaserat tegel. Det finns också konstverk på brandväggarna mot grannhusen, dels är det en falsk husfasad skapad av arkitekten själv, dels en vägg med fjärilsmotiv av Annika Vide.

kanalgatan                                                                                                    storgatan

Östra Kanalgatan 6

Läs mer

Storgatan 5

Läs mer


FASTIGHETEN NILS 21

 Under 60- och 70-talen revs stora delar av Malmö. Hela kvarter raserades även om de innehöll fullt dugliga byggnader. Det skulle bli effektivt, storskaligt, lönsamt och modernt. De nya byggnader som uppfördes i det rivnas ställe var inte alltid av det vackraste slaget, vilket Malmöborna får leva med i många årtionden framöver. Men just den här fastigheten, som kom att kallas Östercentrum, tillhör de mer genomtänka och väl underhållna i östra Malmö.

dro_l                                                   o forstadsgatan                                            freedrikbergsgatan

Drottninggatan 1

Läs mer

Ö Förstadsgatan 34

Läs mer

Fredriksbergsg. 7

Läs mer


FASTIGHETEN SQVALPERUP 12

 Malmö Cityfastigheters tre fastigheter i kvarteret Sqvalperup – Adelgatan 9-11, Kansligatan 1 och Norra Vallgatan 60 – hänger ihop och utgör tillsammans den östra halvan av kvarteret.
Det lite märkliga kvartersnamnet Sqvalperup blir ännu märkligare när man betänker att det kom till av ett missförstånd. Långt in på 1900-talet trodde man att de äldsta delarna av Malmö här nere vid havet hetat Sqvalperup. Men det hette Nedre Malmö, till skillnad från den ursprungliga landsbyn, Övre Malmö, som låg i närheten av Triangeln.

n vallgatan 60                            kansligatan                           adelgatan                       xy

Norra Vallgatan 60

Läs mer

Kansligatan 1

Läs mer

Adelgatan 9-11

Läs mer

Norra Vallgatan 58

Läs mer


FASTIGHETEN NORSEN 16

 Från stadens uppkomst och fram till 1800-talets början var Malmö omgivet av vatten – Öresund, Västersjön och Östra Rörsjön. För att komma runt staden behövdes en väg som sammanband de båda värnen, Södervärn och Östervärn. Vid Triangeln samlades således vägarna från Trelleborg och Ystad med vägarna från Limhamn och från Östervärn längs Föreningsgatan till en knutpunkt som måste varit en livlig plats i alla tider.

fo_l 

Föreningsgatan 13-15

Läs mer


FASTIGHETEN SKEPPAREN 19

Kvarteret Skepparen 19 ligger på Gamla Väster och omfattar Norra Vallgatan 90 och Västergatan 23 och 25. Fastigheterna förvärvades år 2012 av Malmö Cityfastigheter. Som en spegling av tiden och det ökade behovet av attraktiva och centrala hyresrätter beslutade Malmö Cityfastigheter 2014 att renovera och återställa Västergatan 23 och 25, så att de återigen blir bostäder, vilket de ursprungligen byggdes som.

norra vallgatan 90                                                                                                     Skepparen

Norra Vallgatan 90

Läs mer

Västergatan 23-25

Läs mer


FASTIGHETEN SÖDERPORT 9

 Fastigheten ligger mitt på ’Rivieran’. Så kallades husraden på torgets norra sida av en äldre generation som bländades av de ljusa utsmyckade fasaderna. När Gustav Adolfs torg 47 ritades av arkitekt August Stoltz 1910, var jugendstilen fortfarande högsta mode och både detta och Odd Fellow-huset i samma husrad fick en mörkare ton och renare fasader med lite rundare former.

gustaf adolf                                                         

Gustav Adolfs Torg 47

Läs mer


FASTIGHETEN JÖRGEN KOCK 1

 Jörgen Kock 1 är en av Malmös äldsta fastigheter. Vissa delar kan dateras så långt tillbaka som 1463, då det refereras i ett dokument till myntmästare Dringenbergs hus. Malmö var då Danmarks andra största stad och under en period präglades alla danska mynt här.

vastergatan                                                                                                    vallgatan 

Västergatan 1

Läs mer

Norra Vallgatan 66

Läs mer


FASTIGHETEN JÖRGEN KOCK 2

I området kring hamnen växte företagandet. Längs Norra Vallgatan och i kvarteren bakom fanns gott om handelsbolag, butiker, hotell m.m. På adressen Norra Vallgatan 68 låg länge Hotel Danmark med egen restaurang och utsikt över hamninloppet.

n vallgatan                                                         

Norra Vallgatan 68

Läs mer


FASTIGHETEN FERSEN 10

 På hörnet Norra Vallgatan och Prostgatan byggde järnhandlare Anders Svensson 1876 ett hyreshus med fantastisk utsikt över järnvägen och Öresund. På den tiden kunde man se sundet från fastighetens balkong. Hela området på andra sidan av Norra Vallgatan är utfyllnad, här låg en gång Malmös medeltida fästningsmur och utanför fanns bara en långgrund strand.

n vallgatan 34                                                                                                    prostgatan                             

Norra Vallgatan 34

Läs mer

Prostgatan 2

Läs mer


FASTIGHETEN OSCAR 4

 Stortorget är en prestigefull adress vars grannar vid torget är en rad imponerande granithus som alla uppförts för banker, försäkringsbolag och storföretag. Fastigheten byggdes 1934 för De Skånska Städernas Brandförsäkringsinrättning och det är fortfarande banker och finansbolag som dominerar grannskapet. Mer mitt i Malmö kan man inte komma. Här ligger Rådhuset, Residenset och Hotell Kramer – byggnadsminnesmärken och ikoner för Malmö. Även övriga fastigheter är byggda med stil och omsorg. Ingen vill ju vara sämre än sin granne.

stortorget                                                         

Stortorget 25

Läs mer


Fastigheten Högvakten 6

Under åren har Högvakten 6 haft hyresgäster som gjort bestående avtryck i Malmös historia. En av husets tidigaste hyresgäster var Olle Hulthéns Dentala Proteslaboratoriet som var nyskapande och branschledande inom svensk tandteknik. Även Nöjesmalmö, som historiskt sett alltid varit levande i dessa kvarter, fanns representerat i Högvakten 6. Den nu kultförklarade rockklubben Oves levde runt här i mitten av 80-talet, i en inredning signerad av Abelardo Gonzalez.

Norra Vallgatan 80-82                                                  Gråbrödersgatan 2                                                  Västergatan 13

Norra Vallgatan 80-82

Läs mer

Gråbrödersgatan 2

Läs mer

Västergatan 13

Läs mer


Fastigheten Skepparen 18

Skepparen 18 är belägen i Malmös allra äldsta delar mellan stads-muren som löpte längs havsfronten och stadens ursprungliga huvudgata (Västergatan).När det nya huset byggdes breddades den tidigare smala Gråbrödersgatan mellan Västergatan och Norra Vallgatan. I ateljén med takterrass mot norr arbetade under flera år på 1990-talet landskapsarkitekten och konstnärinnan Monika Gora. Hon är känd för många offentliga konstverk i Malmö och flera andra platser i Sverige.

ingenbild2                                                 Gråbrödersgatan 1                                              ingenbild2

Norra Vallgatan 86-88

Läs mer

Gråbrödersgatan 1

Läs mer

Västergatan 19

Läs mer