Västergatan 23-25

Kvarteret Skepparen 19 ligger på Gamla Väster och omfattar Norra Vallgatan 90 och Västergatan 23 och 25. Västergatan 23 byggdes någon gång på mitten av 1880-talet efter ritningar signerade PA Löfgren och Gustav Paulsson. Huset hade en stor lägenhet på varje våningsplan. Även bottenvåningen var en bostad. Husets exteriör är utformad enligt den för tiden typiska nyrenässansstilen med en ganska rikt smyckad fasad. Dessa fasadornament var på den här tiden mer eller mindre katalogvaror, vilket innebar att utsmyckningar som t ex kvinnofigurerna på tredje våningsplanet även dyker upp på andra hus i staden ritade av helt andra arkitekter.

Löfgren och Paulsson var även byggherrar och fastighetsägare men sålde snart till Kronouppbördskamrer Herman Laurell som bodde här fram till 20-talet. I mitten på 1940-talet köptes fastigheten av Harro J Harrsen som både bodde och drev sitt företag här fram till 60-talet. Harrsen handlade med livsmedel och det lär vara han som introducerade citronsaft i citronformade plastflaskor i Sverige.

Grannhuset på Västergatan 25 revs i början på 1900-talet och in kilades ett smalt hus i tidstypisk Jugendstil. Trots den begränsade ytan så har man ändå lyckat få in ett ljusschakt i trapphuset. Vem som ritade huset är oklart men klart är att det var byggmästare Carl Persson som var byggherre. Från mitten av 1940-talet, fram till en bra bit in på 2000-talet låg här Hotell Vesta, en av de många små hotellverksamheter på Gamla Väster.

Som en spegling av tiden och det ökade behovet av attraktiva och centrala hyresrätter beslutade Malmö Cityfastigheter 2014 att renovera och återställa Västergatan 23 och 25, så att de återigen blir bostäder. Renoveringen har gått i ”originalets” tecken och vi har strävat efter att behålla och plocka fram så mycket som möjligt av husens detaljer och hjärta.

Fastigheten förvärvades av Malmö Cityfastigheter 2012.