1
 
December
2022

Byggnadsminnet Von Conow 47 har återfått sin forna glans!

Restaureringsarbetet som utförts i fastigheten Von Conow 47 på Djäknegatan 5 är nu färdigställt. Fastigheten består av tre huskroppar, en längs med Djäknegatan och de andra två nås genom det idylliska gårdsrummet, innergården, som döljer sig innanför den stora gatuportiken.

Byggnadernas fasader, tak och fönster har setts över. Huset har även försetts med kylanläggning, lokalernas ventilation och internet har gåtts igenom samt att ett nytt låssystem har installerats. Digitala postboxar och bokningssystem för gemensamma ytor har likaså kommit på plats i fastigheten.

Målet har varit att återställa byggnaderna enligt gamla byggnadstekniker. Till exempel har tak och fönster målats med linolja och fasadens korsvirke har behandlats med tjära. För oss på Malmö Cityfastigheter är det en självklarhet att bevara och värna om fastigheternas ursprung. Detta för att vi ska kunna föra husens viktiga historia och karaktäristiska drag vidare för framtiden.

Butiken håller på att ställas iordning till ny hyresgäst som tillträder i början på år 2023.

Denna charmiga stadspärla pryder nu sin omgivning och skiner åter igen i Malmö City.

För mer information kontakta:

Cecilia Hörstedt

,

Kommunikation/Garage

,

0702-97 40 32

,

cecilia.horstedt@mcfab.se

Dela:
LinkedinKopiera länk
Länk kopierad till urklipp