Ekonomi

Malmö Cityfastigheters ekonomi

Här kan du läsa om företagets ekonomi i korthet för år 2020.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna uppgick till 115,9 MSEK (108 MSEK).

Resultat före skatt

Resultatet före skatt uppgick till 26,5 MSEK (23,8 MSEK).

Investeringar

Investeringar i till- och ombyggnader minskade till 46,3 MSEK (95,2 MSEK).

Utdelning

Ingen utdelning har gjorts under perioden.

Soliditet

Soliditeten uppgick per 31 december 2020 till 29%.