Ekonomi

Malmö Cityfastigheters ekonomi

Här kan du läsa om företagets ekonomi i korthet för år 2021.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna uppgick till 122,1 MSEK (115,9 MSEK).

Resultat före skatt

Resultatet före skatt uppgick till 28,2 MSEK (26,5 MSEK).

Investeringar

Investeringar i till- och ombyggnader minskade till 36,1 MSEK (46,3 MSEK).

Utdelning

Ingen utdelning har gjorts under perioden.

Soliditet

Soliditeten uppgick per 31 december 2021 till 29,8%.