Ekonomi

Malmö Cityfastigheters ekonomi

Här kan du läsa om företagets ekonomi i korthet för år 2023.

Fastigheternas marknadsvärden

Fastigheternas marknadsvärden uppgick till 2 462 MSEK.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna uppgick till 144,3 MSEK.

Investeringar

Investeringar i om- och tillbyggnader uppgick till 15,6 MSEK.

Ekonomisk uthyrningsgrad, kommersiella ytor

Ekonomisk uthyrningsgrad för kommersiella ytor blev 94,2 %.

Soliditet

Soliditeten uppgick per 31 december 2023 till 29,8 %.