Vår historia

Building

Grundat med en stark tro på Malmös framtid

Fastighets AB Malmö City bildades 2002 av tio företrädare för Malmös näringsliv. Gemensamt för ägarna var deras starka tro på Malmös framtid och en vilja att bevara fastigheterna och dess historia.

2002

Fastighets AB Malmö City bildas och fastigheten Husaren 5 förvärvas.

2003

Husaren 9 blir Malmö Cityfastigheters andra fastighet. Nyemission genomförs och eget kapital ökar.

2004

Under året förvärvas tre fastigheter; Gamen 15 samt Jörgen Kock 1 och 2.

2005

Fastigheten Söderport 9 förvärvas och företagets kontor flyttar till Husaren 5.

2006

Antalet hyresgäster ökar till 115. Under detta året förvärvas ingen fastighet.

2007

Fastighets AB Malmö City firar 5 år och förvärvar fastigheten Nils 21.

2008

Företagets åttonde fastighet förvärvas, Fersen 10, med tillträde i början på 2009.

2009

Fastighets AB Malmö City förvärvar två nya fastigheter, Norsen 16 och Oscar 4.

2010

Fastigheten Sqvalperup 12 förvärvas. I samband med köpet genomförs en nyemission.

2011

Inga nya fastighetsförvärv sker. Större ombyggnader sker på Gamen 15, Oscar 4 och Sqvalperup 12.

2012

Malmö Cityfastigheter AB förvärvar fastigheten Skepparen 19. Företaget fyller tio år.

2013

Nyproduktion färdigställs av sex radhus i Kv. Husaren. Företaget flyttar kontoret till Stortorget 25.

2014

Jan Johansson blir ny VD för företaget. Konvertering av kontor till bostäder i Kv. Skepparen påbörjas.

2015

Förvärv sker av fastigheten Högvakten 6. Större ombyggnader i Norsen 16 och Sqvalperup12.

2016

Fastigheten Skepparen 18 förvärvas. En totalrenovering sker av Högvakten 6.

2017

Totalrenoveringen färdigställs i Högvakten 6. Konvertering av kontorsyta till 54 bostadslägenheter startar på Nils 21.

2018

Företaget får en ny VD, Christian Dahlman. Större ombyggnad sker på Gamen och Husaren till kontors- och vårdlokaler.

2019

Christoffer Persson tillträder som ny VD. Företaget nomineras till en av tre bästa förvaltarna i Sverige.

2020

Fastigheten Korpen 48 förvärvas. Investeringar har gjorts för att minska totala energianvändningen.

2021

Förvärv sker av fastigheten Von Conow 47. Fasad och allmänna utrymmen totalrenoveras på Skepparen 18. Malmö Cityfastigheter vinner en Kundkristall för Högsta Serviceindex Lokaler.

2022

Malmö Cityfastigheter firar 20 års jubileum. Företagets kontor flyttar till Norra Vallgatan 90. Förvärv sker av fastigheten Skepparen 24.

2023

Malmö Cityfastigheter vinner en Kundkristall för Högsta Serviceindex Lokaler.

2024

Företagets kontor flyttar till Djäknegatan 5.