Styrelse

Vår styrelse

Här kan du läsa om Malmö Cityfastigheters styrelsemedlemmar och lite om deras respektive bakgrund och erfarenheter.

Frida Pålsson Werntoft

Född 1979, ledamot i styrelsen sedan 2020. Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare Hotelldirektör och Chain Sales Director inom Strawberrykoncernen. Numera Director of People & Performance och del i Clarion Hotels ledningsgrupp. Styrelseledamot i Pålsson Teknik och Fastighet. Ordförande i ideella föreningen Karl Werntofts Minnesfond, till förmån för barn som förlorat en förälder.

Erling Pålsson

Född 1949, ledamot i styrelsen sedan 2002. Tidigare koncernchef i lmtech Ventilations AB, Totalinstallatören AB och Sydtotal AB. Styrelseledamot i Erling Pålsson Teknik & Fastigheter AB och Padelcourt No.9 AB.

Christoffer Persson, Verkställande direktör

Född 1972, verkställande direktör sedan oktober 2019. Civilingenjör från Lunds tekniska högskola. Tidigare drift- och fastighetschef på Malmö FF och regionchef på Peab Bostad AB.

Jan Johansson, Ordförande

Född 1959, ledamot i styrelsen sedan 2014. Ordförande i MCFAB och VD i Centuria AB. Tidigare VD i Malmö Cityfastigheter AB. Styrelseordförande i Starka AB samt ledamot i Bravida Holding AB och Eolus Vind AB.

Anders Jarl

Född 1956, ledamot i styrelsen sedan 2021. Tidigare koncernchef i Wihlborgs Fastigheter AB. Ordförande i Wihlborgs och ledamot i Platzer Fastigheter AB och Brinova Fastigheter AB.