Skepparen 24

Fakta

Byggnaden uppförd: 1500-talet, 1880, 2005

Antal lokaler: 1

Antal lgh: 0

Antal garageplatser: 0

 

Förvärvet

Malmö Cityfastigheter förvärvade fastigheten 2021.

Med sin långa historia och med byggnader från olika tider är det idag ett av Malmös mest unika hotell. Sedan 2008 ingår Hotell Royal i hotellkedjan Best Western.

Om fastigheten

Fastigheten Skepparen 24 består idag av fem olika hus uppförda vid olika tider. Platsen var ursprungligen belägen mellan stadsmuren som löpte längs havsfronten och stadens huvudgata – idag Västergatan – och det har funnits bebyggelse i stort sett sedan staden grundades. I kvarteret Skepparens östra del fanns under medeltiden ett dominikanerkloster. På den nuvarande fastigheten Skepparen 24 låg en gård som i början av 1500-talet benämndes Klingenbergska gården. Den hade då troligen funnits på platsen i mer än ett århundrade. Vem Klingenberg var är oklart men förmodligen var det en framstående malmöborgare på 1300- eller 1400-talet.

I samband med utökningen av Hotell Royal i början av 2000-talet genomfördes en omfattande arkeologisk utgrävning och byggnadshistorisk undersökning på delar av fastigheten.

Västergatan 29 (f d del av Kv. Skepparen 8)

Av allt att döma var huset en del av den Klingenbergska gården och det byggdes antagligen under 1500-talet medan källaren sannolikt är ännu äldre. Stommen är av korsvirke. Under 1800-talet byggdes huset om vid olika tillfällen och det fick på slutet av 1870-talet en klassicistisk fasadutformning. Huset ingick samma fastighet som gatuhuset vid Norra Vallgatan. Fastigheten ägdes under lång tid av fotografen och konstnären Leon Fagercrantz (1866–1935). I huset mot Västergatan bodde i början av 1900-talet bland andra sadelmakaren Hans Möller och hans hustru Anna samt bokbindaren Magnus Nilsson. Även Fagercrantz syster Hulda och svågern, förrådsförvaltaren Sven P Berggren bodde i huset. Deras dotter Elsa Berggren (1892–1957) ägde fastigheten efter Fagercrantz död och huset kom under en tid att benämnas Berggrenska huset. Efter hennes död ägdes fastigheten av Malmö stad.

Efter ombyggnad i början av 2000-talet kom hela huset att ingå i Hotell Royal tillsammans med de övriga byggnaderna på fastigheten. Rummen inreddes i gammal stil och en del av konstruktionen har synliggjorts i interiören. Det finns rum där en spis eller en kakelugn bevarats. Ombyggnaden ritades av ByggA Ernfors & Jacobson arkitekter i Malmö.

Västergatan 27 B (f d Kv. Skepparen 11)

Huset har i likhet med Västergatan 29 sitt ursprung i den Klingenbergska gården. Huset har en korsvirkeskonstruktion. Det har byggts om vid flera tillfällen och när grannhuset 27A byggdes på 1880-talet fanns planer på att riva huset. I huset inreddes hotellrum på slutet av 1990-talet.

Västergatan 27 A (f d del av Kv. Skepparen 7)

Byggnaden ritades av dåvarande stadsarkitekten William Klein år 1882. Fasaden fick en tidstypisk klassicistisk utformning. Ritningarna omfattade en större byggnad än den som kom att uppföras, därav fasadens asymmetri. Byggherren som hette Åke Silfver (1827–1892) hade alltså initialt för avsikt att även bygga nytt på grannfastigheten väster om (27B). Silfver var bland annat restaurangägare och vinhandlare. Han bodde också i huset tillsammans med hustrun Karna och pigan Elna Möllerström. Han sålde fastigheten ett par år efter nybygget. Huset innehöll endast tre små lägenheter. Toaletter och badrum installerades på 1930-talet. Lokalen på bottenplanet hade bland annat inrymt konditori och mjölkbutik innan den togs över av Hotell Royal. Hotellverksamheten hade startat i liten skala i början av 1940-talet av Anna Ottilia Dahl (f. 1878) som drev hotellet fram till omkring 1950 då Ester Olsson tog över driften. Hotell Royal var ett av flera små hotell som låg på Gamla Väster och vid Norra Vallgatan. Huset var del av samma fastighet som Norra Vallgatan 94.

Norra Vallgatan 94 (f d del av Kv. Skepparen 7)

Det äldre huset på Norra Vallgatan uppfördes omkring 1880. Även i detta fall var Åke Silfver byggherre medan byggmästaren J Andersson signerade ritningen och stod för byggnadsarbetena. Fasadens asymmetri antyder, i likhet med Västergatan 27A, att byggnaden var tänkt att även omfatta fastigheten jämte. Det fanns tre stora lägenheter i huset. Bland hyresgästerna när huset var nybyggt märks bland andra Henrik Cavalli (1852–1918) riksdagsman och landskamrerare i Malmö samt pappershandlaren Rolf Gleerup (1848–1905), son till universitetsbokhandlaren i Lund CWK Gleerup.

Hotellverksamheten som startade på Västergatan 27 kom successivt att inrymmas även i huset vid Norra Vallgatan 94. På 1980-talet drevs hotellet av Milinka Radovanovic (f. 1931) som också ägde fastigheten. Hotellet hade då officiellt endast sju rum, men i samband med en brand 1984 uppmärksammades att ytterligare nio rum olovligen användes av hotellet. Vid samma tid pågick planer för en stor ombyggnad för att hela huset vid Norra Vallgatan skulle bli hotell. Huvudentrén flyttades vid den här tiden till Norra Vallgatan. Denna entré har senare byggts om till inlastning men rester av en väggbeklädnad i marmor som fanns i entrén på 1980-talet har lämnats kvar.

Royals nya byggnad (f d del av Kv. Skepparen 8)

I början av 2000-talet revs byggnaden där Leon Fagercrantz haft sin ateljé under flera decennier i början av 1900-talet. Fagercrantz var framgångsrik som fotograf och konstnär efter att ha studerat i såväl Stockholm och Köpenhamn som Berlin. Förutom en stor fotografisk produktion – som bevarats i Malmö museers fotoarkiv – gjorde Fagercrantz målningar med stadsvyer och byggnader i Malmö samt porträtt.

Hotellet och fastigheterna togs över av familjen Kihlström sedan början av 1990-talet. De genomförde en stor utökning av hotellet till 50 rum, dels genom ombyggnaden av de äldre husen vid Västergatan och dels med den nya byggnaden vid Norra Vallgatan. Huset som stod klart 2005 fick en symmetrisk postmodernistisk fasad och var ritat av arkitekten Hans Trägårdh i Simrishamn. Det fanns planer på expansion även till fastigheten i väster, något som avspeglas genom att hissen har tre dörrar, där den västra inte har kommit till användning.

A town from above
Se alla fastigheter
Till översikt →