Söderport 9

Fakta

Byggnaden uppförd: 1910

Antal lokaler: 12

Antal lgh: 0

Antal garageplatser: 0

 

Förvärvet

Malmö Cityfastigheter förvärvade fastigheten 2005.

Fastigheten ligger mitt på ’Rivieran´ och ritades av arkitekt August Stoltz 1910. Då var jugendstilen fortfarande högsta mode och både detta och Odd Fellow-huset i samma husrad fick en mörkare ton och renare fasader.

Om fastigheten

Tidigare hade här varit en glugg i tandraden längs torget. Det låg fortfarande några fabriks- och lagerbyggnader kvar inne på gården med bara en mur mot torget. Detta var nämligen en utkant av staden under stora delar av 1800-talet. Framtill 1806 var det en del av de gamla försvarsverken. Kvarterets namn skvallrar om att här låg Södra infarten till staden med portbyggnad, vallar och vallgravar. Byggd 1434 var Söderport Malmös första stadsport, som med tiden utrustades med fästningsverk och stridsbastioner.

På 1800-talet när Malmö omvandlades till den ’Nya Staden’ revs vallarna och staden fick två nya torg, Drottningtorget och Gustav Adolfs torg. Länge var det bara ett fält där fåren betade, men med tiden började det likna ett riktigt torg. Även gatan som passerar utanför visar på förnyelse. Stora Nygatan anlades spikrakt genom hela den Nya Staden och utökade Malmös yta till nästan det dubbla.

Affärsmässigt är huset vida känt, med ett tydlig fotografisk och fonografisk röd tråd. 1913 flyttade den redan etablerade danska fotofirman Stölten & Simmonsen in i butikslokalerna i bottenplan. Här såldes bland annat tysktillverkade kameror under det egna varumärket Stölma med stor framgång. 1924 lade man till grammofonskivor i sortimentet. Många är de malmöbor som någon gång har stått i Stöltens och sedermera Broddmans lyssningsbås och diggat jazz och pop.

Fastigheten är renoverad 1985 och rymmer 2 100 kvm, främst kontor och butiker.

A town from above
Se alla fastigheter
Till översikt →