Skepparen 18

Fakta

Byggnaden uppförd: 1941

Antal lokaler: 3

Antal lgh: 15

Antal garageplatser: 0

 

Förvärvet

Malmö Cityfastigheter förvärvade fastigheten 2016.

Arkitekt Hans Westman ritade huset. Det fick stora och horisontellt betonade fönsterytor, fönster placerade över hörn, lätta utan påliggande balkonger, takterrass och flackt tak – allt kännetecknande för funkisen.

Om fastigheten

Kvarteret Skepparens Skepparen 18 är belägen i Malmös allra äldsta delar mellan stadsmuren som löpte längs havsfronten och stadens ursprungliga huvudgata (Västergatan).

När det nya huset byggdes breddades den tidigare smala Gråbrödersgatan mellan Västergatan och Norra Vallgatan. I de äldsta delarna är dock ny bebyggelse från denna tid relativt ovanlig och huset som uppfördes i funktionalistisk stil i kvarteret Skepparens östra del är alltså ett undantag.

De första bygglovsritningarna till huset är signerade i mars 1938. Efter att byggmästaren Gustav Kvist kort därefter förvärvat en grannfastighet mot Norra Vallgatan kunde projektet utökas, bland annat tillkom en ateljé med takterrass på översta våningen.

Huset i kvarteret Skepparen innehöll ett drygt 20-tal lägenheter av olika storlekar och bland de nyinflyttade i huset fanns maskinisten E. Frick, dekoratören E. Gärtner, servitören Th. Österling och redaktören A. Ekström. Byggherren Gustav Kvist sålde huset kort tid efter uppförandet till konsuln Sven Wennerth och hans hustru Elsa.

Under 1940-talet bytte fastigheten ägare vid flera tillfällen medan några av hyresgästerna bodde kvar under relativt lång tid. På 1970-talet byggdes delar av huset om till kontor och serveringslokalen på hörnet mot Norra Vallgatan utökades. I mitten av 1980-talet etablerades där restaurangen Lilla Köket som specialiserade sig på genuin tysk mat och svensk husmanskost.

I ateljén med takterrass mot norr arbetade under flera år på 1990-talet landskapsarkitekten och konstnärinnan Monika Gora. Hon är känd för många offentliga konstverk i Malmö och flera andra platser i Sverige.

A town from above
Se alla fastigheter
Till översikt →