Von Conow 47

Fakta

Byggnaderna uppförda: 1817, ca.1850-talet.

Antal lokaler: 10

Antal lgh: 0

Antal garageplatser: 0

 

Förvärvet

Malmö Cityfastigheter förvärvade fastigheten 2021.

På fastigheten Von Conow 47 ligger tre hus uppförda vid olika tider. Den äldsta bevarade delen är huset mot gatan med en fasad i stram klassicistisk stil som uppfördes under 1810-talet.

Om fastigheten

Vid Djäknegatan ligger en rad hus som vittnar om hur delar av Malmös bebyggelse såg ut i äldre tider. De utgör en stark kontrast till den mer storskaliga bebyggelsen från 1900-talet som dominerar omgivningen. Djäknegatan var på 1800-talet betydligt smalare än idag men gatan var ändå ett av stadens viktigaste nord-sydliga stråk. Gatan är uppkallad efter djäknar, vilket betyder lärjunge. Så kallades eleverna vid stadens latinskola, som var belägen vid S:t Petri kyrka.

På fastigheten Von Conow 47 ligger tre hus uppförda vid olika tider. Den äldsta bevarade delen är huset mot gatan med en fasad i stram klassicistisk stil som uppfördes under 1810-talet.

En gårdsflygel i korsvirke byggdes sannolikt i mitten av 1800-talet.

Nya stora skyltfönster och en separat butiksentré sattes in år 1899. I början av 1900-talet tillkom en verkstadsbyggnad i fyra våningar inne på gården efter ritningar av August Lönnberg.

Fastigheten har haft flera olika ägare under årens lopp. Byggmästaren P Lundberg uppförde på 1820-talet en mindre gårdsbyggnad åt Hilda Ohlson, änka efter en av stadens hamnmästare. Hon ägde fastigheten och hade sin bostad där ännu på 1880-talet. Många olika verksamheter har pågått i de tre husen – bland annat har det funnits bostäder, möbelverkstad, modehandel, café, pensionat, skomakeri och en guldsmedsfirma.

På 1910-talet inköptes fastigheten av snickarmästaren P O Palmkvist. Han bedrev snickeriverksamhet i gårdshuset och ägde fastigheten framtill sin död omkring 1950. Från 1950-talet och ett par årtionden framåt var Elektriska AB Helios ägare. Företaget som senare kom att benämnas Elektro-Helios tillverkade och sålde vitvaror av olika slag. De hade utställning, försäljning och kontor i gatuhuset.

Under 1990-talet var husen på fastigheten rivningshotade tillsammans med en rad äldre små byggnader längs med Djäknegatan. För att rädda bebyggelsen förvärvades fastigheterna av Malmö stad och de byggnadsminnesförklarades 1997 av Länsstyrelsen.

Kvarteren i omgivningen hade under andra halvan av 1900-talet förändrats dramatiskt genom rivningar. De bevarade husen representerade en unik samlad bebyggelse som ansågs omistliga för förståelsen av sambandet mellan stadens olika utvecklingsepoker från medeltiden till slutet av 1800-talet.

Husen bedömdes ha höga stadshistoriska, byggnads- och socialhistoriska värden samt där till betydande upplevelsevärden.

Efter kort tid sålde Malmö stad byggnaderna till olika privata fastighetsägare. Fastigheten Von Conow 47 köptes av arkitekten Mikael Ahrling (senare såldes fastigheten till K-Huset i Malmö HB). Byggnaderna var då i stort behov av upprustning och genomgick något år efter ägarbytet en varsam renovering. Fasaden mot gatan återställdes i enlighet med de antikvariska krav som ställs för ett byggnadsminne. Takkupor tillkom på gatuhusets gårdssida samtidigt som kontorslokaler inreddes i gårdsflyglarna.

A town from above
Se alla fastigheter
Till översikt →