Korpen 48

Fakta

Byggnaden uppförd: 1905

Antal lokaler: 2

Antal lgh: 6

Antal garageplatser: 0

 

Förvärvet

Malmö Cityfastigheter förvärvade fastigheten 2020.

Huset fick en påkostad fasad med sandsten från Öved och hårdbränt förbländertegel. Att jugendstilen var högsta mode vid tiden märks i de många växtornamenten och figurerna på frontespisen över burspråket.

Om fastigheten

Södra Förstadsgatan är en av Malmös äldsta gatusträckningar. Den ledde sedan århundraden från stadens södra stadsport, Söderport, mot Oxie och vidare mot Ystad. På 1700-talet fanns i området kring nuvarande kvarteret Korpen flera väderkvarnar och de första husen som byggdes längs vägen hade en lantlig karaktär.

Under 1800-talet började bebyggelsen tätna mer och mer och efter hand blev husen allt mer storstadsmässiga. Men mellan de nya husen fanns även plats för olika typer av verksamheter. Innan bostadshuset uppfördes på fastigheten låg där under ett par år omkring sekelskiftet 1900 Malmö Tivoli, ett nöjesfält med underhållning och dansbana. Bakom ett högt plank förekom framträdanden som av en del malmöbor ansågs omoraliska – på grund av de lättklädda damerna på scenen.

På julafton 1903 signerade den unge arkitekten Hans Thyselius en ansökan om bygglov för en nybyggnad av ett bostadshus i fyra våningar. Ritningarna visade en klassiskt symmetrisk fasad, men ett knappt år senare lämnades en ny fasadritning in med en asymmetrisk fasad i renodlad jugendstil. Planlösningen ändrades dock inte.

Huset stod klart våren 1905 och hade sex stora lägenheter mot gatan och åtta mindre i gårdsflyglarna. Medan de större lägenheterna försågs med både badrum och klosett inomhus fick de som bodde i de små lägenheterna nöja sig med utedass på gården – ända fram till slutet av 1930-talet. I bottenplanet fanns tre butikslokaler med stora skyltfönster – en relativ nymodighet vid tiden.

Thyselius stod som såväl arkitekt, byggmästare och fastighetsägare. Bokstaven T uthuggen i sandstenen på burspråket markerar att Thyselius var byggherre. Han föddes 1871 och var uppvuxen i Malmö. Hans far var snickare vid Kockums mekaniska verkstad. Efter att ha avslutat studier vid Tekniska elementarskolan i Malmö 1888 fortsatte han studera i Tyskland. Han återkom 1896 till hemstaden och etablerade en egen arkitekt- och byggmästarverksamhet. Tillsammans med en kompanjon drev han även en stenhuggerifirma. Huset vid Södra Förstadsgatan var ett av Thyselius första stora projekt. Han kom under sin karriär under knappt tre decennier att rita ett 20-tal flerbostadshus i Malmö, några villor samt kraftverksbyggnader i bland annat Knäred. Han utformade även Sydsvenska kraftaktiebolagets (Sydkraft) kontorshus vid hörnet av Stora Nygatan och Malmborgsgatan. Det skulle bli ett av hans sista stora uppdrag. Thyselius avled år 1929.

Redan efter något år sålde Thyselius fastigheten i kvarteret Korpen och det nybyggda huset bytte ägare ytterligare ett par gånger under de kommande åren. Under 1920-talet förvärvades det av köpmannen Johan Willsteen som också etablerade sin affärsrörelse, N J Willsteens Manufaktur- & Trikåaffär, i den största butikslokalen på gatuplanet. Willsteen som tillsammans med sin hustru Ninna även bodde i huset var ledamot av Malmös stadsfullmäktige från 1928 till 1934 och därtill engagerad i flera handelsorganisationer. Då han avled omkring 1960 ägde han ännu fastigheten. 1965 upphörde trikåaffären och ersattes då av en blomsteraffär. I mitten av 1980-talet byggdes lokalen om för kebab- och glassförsäljning. Vid ungefär samma tid ersattes originalbalkongerna med nya.

Medan en stor del av den äldre bebyggelsen i kvarteret Korpen revs under 1960-talet undgick jugendhuset detta öde. Gårdsflyglarna revs dock under 1980-talet samtidigt som en del av huset kontoriserades. Omkring år 2000 genom gick huset en omfattande renovering efter ritningar av NP arkitekter i Ystad. Bottenvåningens fasad, som på 1950-talet delvis klätts in med IFÖ-mosaik, återfick då sitt ursprungliga utseende och samtidigt byttes fönster och dörrpartier ut och återställdes så långt som det var möjligt.

A town from above
Se alla fastigheter
Till översikt →