Skepparen 19:1 & 19:2

Fakta

Byggnaderna uppförda: 1950, 1900

Antal lokaler: 7, 1

Antal lgh: 15

Antal garageplatser: 0

 

Förvärvet

Malmö Cityfastigheter förvärvade de två fastigheterna 2012.

Husets bygglovsritningar är signerade av stads-arkitekten August Stoltz, men det är inte osannolikt att det var Augusts son Carl-Axel, som ritat huset.

Om fastigheten

Kvarteret Skepparen 19 ligger på Gamla Väster och omfattar Norra Vallgatan 90 och Västergatan 23 och 25. Kvarteret Skepparens ”yngsta” fastighet är kontorshuset på Norra Vallgatan 90, som byggdes i början på 1950-talet. Byggherre var AB Harro J Harrsen Export & Import.

Huset fick en sakligt stram tegelfasad med burspråk i IFÖ-mosaik och med ett sirligt och typiskt räcke på översta våningens balkong.

I samband med byggnationen slogs kvarterets tre hus ihop och det beslutades att även de båda husen på Västergatan skulle bli kontor. Att bostadshus revs eller byggdes om till kontor var vid den här tiden fortfarande ganska ovanligt men skulle ske allt oftare de kommande årtiondena.

En av de första hyresgästerna som flyttade in var Securitas Alarm och Förenade Vakt, som senare skulle gå samman och bilda Securitas. De tog snart över hela huset och det var här som de länge hade sitt huvudkontor.

A town from above
Se alla fastigheter
Till översikt →