Nils 21

Fakta

Byggnaden uppförd: 1965

Antal lokaler: 22

Antal lgh: 102

Antal garageplatser: 202

 

Förvärvet

Malmö Cityfastigheter förvärvade fastigheten 2007.

Fastigheten, som kom att kallas Östercentrum, tillhör de mer genomtänka och väl underhållna i östra Malmö. Byggnaden ritades 1963 av arkitekt Gunnar Bergenudd och stod klar 1965. Förutom butiker, kontor och bostäder samsades fritidsnöjen i huset.

Om fastigheten

Under 60- och 70-talen revs stora delar av Malmö. Hela kvarter raserades även om de innehöll fullt dugliga byggnader. Det skulle bli effektivt, storskaligt, lönsamt och modernt. De nya byggnader som uppfördes i det rivnas ställe var inte alltid av det vackraste slaget, vilket Malmöborna får leva med i många årtionden framöver.

Rivningarna inleddes i samband med motorvägsbygget mellan Malmö och Lund 1953. Tio år senare skulle den så kallade Autostradan anslutas med Drottninggatan och därigenom raderades en hel stadsdel, däribland kvarteret vid Östra Förstadsgatan.

Ursprungligen hette gatan Östra Infartsgatan. Här växte det sakta upp en låghusbebyggelse på 1700- och 1800-talen. Här ute på öster – långt från stadens centrum – byggdes också många fabriker. Kronobränneriet, Malmö Porslinsfabrik, Tändsticksfabriken ”Stickan” med flera.

På 1870-talet låg här också nöjesfältet Fredriksberg med mängder av häpnadsväckande attraktioner. Här låg också en teaterbyggnad, dansbana och flera serveringslokaler.

Före rivningarna låg främst envåningshus från mitten av 1800-talet kvar. Längs Östra Förstadsgatan fanns också ett myller av butiker. Allt detta försvann när Östercentrum uppfördes.

Mest känd bland de flertalet fritidsnöjen som funnits i byggnaden blev kanske den så kallade VM-hallen som var Skandinaviens största bowlinghall. Här arrangerades VM 1967 med tjugo deltagande nationer.

Här har också Hotell Scandinavia med dansrestaurangen Vivel, Domus varuhus, B.O. Radio, Ahlfors Musik, Arkitektkopia och många andra företag funnits genom åren. På hörnet mot Drottninggatan ligger fortfarande en stor biljardhall.

A town from above
Se alla fastigheter
Till översikt →