Jörgen Kock 1

Fakta

Byggnaden uppförd: 1929

Antal lokaler: 12

Antal lgh: 0

Antal garageplatser: 0

 

Förvärvet

Malmö Cityfastigheter förvärvade fastigheten 2004.

Jörgen Kock 1 är en av Malmös äldsta fastigheter. Vissa delar kan dateras så långt tillbaka som 1463, då det refereras i ett dokument till myntmästare Dringenbergs hus.

Om fastigheten

Dringenbergska gården ligger vid stråket Östergatan-Adelgatan-Västergatan som var Malmös förnämsta gata. Det var här alla de stora handelsgårdarna låg fram till slutet av 1800-talet. Kvartersnamnet Jörgen Kock påminner om Dringenbergs efterträdare som stadens myntmästare.

Den Dringenbergska familjen ägde huset fram till början av 1600-talet. Därefter blev Skåne svenskt 1658 och nästa ägare i dokumentationen över fastigheten var tullmästare Johan Poppelman.

Man vet en hel del om huset under denna tid då en grannkonflikt ledde till en mängd juridiska handlingar. 1721 köper assessorn Johan Laurell hela gården. Under 1700-talet var fastigheten spinnhus under flera decennier. Ett spinnhus var helt enkelt ett kvinnofängelse. Här satt prostituerade och lösdrivare och spann garn – därav namnet. Det var tänkt som en förbättrings- och straffanstalt, men det var nog få som fick ett bättre liv efter att ha suttit här några år. Spinnhus som institution fanns kvar ända fram till 1825.

Malmö stad blev ny ägare och bland hyresgästerna fanns Rikets ständer, som använde källaren till ”den stora kassakistans förvaring”. Så började Sveriges Riksbank sin verksamhet i Malmö. Husets status var helt klart på väg uppåt igen och 1827 blev det skola och läroverk. Det var Malmö Latinskola som flyttade från sina trånga medeltida lokaler vid S:t Petri kyrka. Här tragglade Malmös välbärgade unga latin ända fram till 1879 då skolperioden tog slut på grund av trångboddhet.

I slutet av 1800-talet dyker ett annat känt Malmönamn upp – Fritz Kramer – då familjen Kramer flyttar in i huset och delar av huset används i hotellrörelsen. Så förblev det fram till 1938 då fastigheten köptes av Försäkringsbolaget Malmö, som 1949 uppgick i Försäkrings AB Skåne och senare blev Skandia Försäkringar.

1963 genomfördes en större renovering och det var då huset fick sin karaktäristiska gulrappade fasad. Huset har renoverats exteriört under 2010 – 2011. Gården har återställts i ursprungligt skick och det gamla garaget har byggts om till en restaurang. I källaren finns en vinkällare och en champagnebar.

A town from above
Se alla fastigheter
Till översikt →