Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy
Malmö Cityfastigheter

 • Sökande måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.

 • Sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst 3 gånger årshyran på den
  aktuella lägenheten.

  Som fast inkomst räknas inkomst av arbete, även visstidsanställning, arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel. Om du saknar fast inkomst eller t.ex. studerar krävs godkänd borgensman.
  För att bli godkänd som borgensman krävs godtagbar inkomst i förhållande till hyran på lägenheten. Inga betalningsanmärkningar accepteras.

 • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.

 • Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne.

 • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

 • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen, och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten.

 • Kreditkontroll samt kontroll av boendereferenser görs före kontraktsskrivning.

 • Gällande hemförsäkring ska finnas under hela hyrestiden.